1 минут чтения

«Физикалық химия» курсының типтік оқу бағдарламасы: 01.08.00. химия мамандығы бойынша университет студенттеріне арналған / Құраст.: Н.Ә.Асманова, А. Нухұлы, Х.Қ. Оспанов, Г.Х. Шәбікова, Ә.Қ. Оспанова. – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – 16 б. 


Сөздікте физикалық химия саласында кездесетін терминдер іріктеліп, рысшадан қазақшаға аударылып берілді.

Сөздік жоғары және арнаулы оқу орындарының студенттері мен оқушыларына, осы саладан мағлүмат алғысы келетін көпшілік оқырмандарға арналған.


Читать онлайн (AnyFlip.Com PDF 22 Mb)

Скачать документ (PDF 22Mb)