1 минут чтения

Нухұлы А. Химиялық термодинамикадан қысқаша мағлұматтар: оқу құралы / А. Нухұлы. – Алматы: Ақыл кітабы, 1997. – 22 б.


Оқу құралында физикалық химиянынң термодинамика бөлімнің негізгі ұғымдары мен анықтамалары, термодинамиканың бірінші және екінші заңдарынан қысқаша түрде мағлуматтар берілген. Осы тақырыптарға сәйкес есептер беріліп, олардың шығарылу жолдары электронды есептегіш машиналарында есептеу үшін программалау түрінде берілген. СИ жүйесінің кестелері келтіріп, оларға талдау жасалынған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының химия мамандығы студенттеріне, сондай-ақ оларға физикалық химиядан ана тілінде сабақ беретін оқытушыларға арналған.


Читать онлайн (AnyFlip.com PDF 27Mb)

Скачать документ (PDF 27Mb)